Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości


Formularz wniosku o dofinanswanie na operacje w ramach Priorytetu 4 - Zaakceptowany

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaakceptował formularz wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego...


Opublikowano Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach EFMR

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w...


Zmiana LOGO Województwa Śląskiego

Od dnia 1 lutego 2017 r. wprowadza się obowiązek stosowania nowego wzoru LOGO Województwa ŚląskiegoPomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś