Przejdź do treści głównej

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Beneficjenci Programu Operacyjnego zobowiązani są do składania sprawozdań z realizacji operacji.

1. Sprawozdanie końcowe składa się wraz z wniosekim o płatność.

2. Sprawozdanie roczne składa się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej


Linki zewnętrzne
Zobacz również:
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś