Przejdź do treści głównej

Stosowanie sankcji w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w związku z rosyjską agresją na terytorium Ukrainy


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2022-12-28 11:18

Pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2022 r, nałożona na Beneficjenta Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 obowiązek weryfikacji, czy podmiot, któremu Beneficjent zamierza udzielić zamówienia, znajduje się na liście sankcyjnej. Na stronie BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowane zostały listy osób i podmiotów, względem których zastosowane zostaną środki sankcyjne, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-
sankcyjna oraz https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami 

Ponadto w zapytaniu ofertowym, należy zamieścić klauzulę o następującej treści: "O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)".

Beneficjent zobowiązany jest również do uzyskania oświadczenia od wybranego wykonawcy o treści: "Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)."

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś