Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 45 wiadomości z wszystkich 45 dla zadanych warunków:

Dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online

Na stronie internetowej MGMiŻŚ dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji uruchomiony został tłumacz polskiego języka migowego (PJM) online, przez co łatwiejszy staje się dostęp do bieżących informacji na temat realizowanych przez MGMiŻŚ działań związanych z wdrażanym Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) oraz Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim.

2020-04-24

WAŻNY KOMUNIKAT

UWAGA!

celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 pracownicy referatu ds. wsparcia obszarów rybackich będą pracować zdalnie. W związku z tym prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2020-03-23

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów z poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz 9.2.4 Rozwój usług społecznych.

 

2018-10-29

Informacja dla Beneficjentów

Informujemy, iż wnioski o płatność w ramach Priorytetu 4. należy składać na najbardziej aktualnych formularzach, obowiązujących na dzień składania wniosku o płatność.

2018-06-14
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś