Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 39 wiadomości z wszystkich 39 dla zadanych warunków:

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów z poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz 9.2.4 Rozwój usług społecznych.

 

2018-10-29

Informacja dla Beneficjentów

Informujemy, iż wnioski o płatność w ramach Priorytetu 4. należy składać na najbardziej aktualnych formularzach, obowiązujących na dzień składania wniosku o płatność.

2018-06-14

Nowe wzory sprawozdań

Nowe wzory sprawozdań końcowych w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020

2017-07-04

Formularz wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 - Zaakceptowany

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaakceptował formularz wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

2017-02-28
| kategorie: Komunikaty
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś