Przejdź do treści głównej

Przyjęto wzór umowy o dofinansowanie na koszty bieżące i aktywizację oraz wsparcie przygotowawcze


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2017-01-16 09:48

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce RYBOŁÓWSTWO/ POMOC UNII EUROPEJCKIEJ DLA RYBACTWA NA LATA 2014-2020  w zakładce https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/322-formularz-wniosku-o-dofinansowanie-na-operacje-w-ramach-priorytetu-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-zawartego-w-programie-operacyjnym-rybactwo-i-morze-na-lata-2014-2020-w-zakresie-dzialania-koszty-biezace-i-aktywizacja-oraz-wsparcie-pr został zamieszczony aktualny wzór zaktualizowanej umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.

Wzór umowy wraz z załącznikami można pobrać także ze strony Koszty bieżące i aktywizacja oraz Wsparcie przygotowawcze

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś