Przejdź do treści głównej

Wzory sprawozdań

Wzory sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020


Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Beneficjenci Programu Operacyjnego zobowiązani są do składania sprawozdań z realizacji operacji.

1. Sprawozdanie końcowe składa się wraz z wnioskiem o płatność.

2. Sprawozdanie roczne składa się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej

  1. Wzór sprawozdania w ramach działania 4.2
  2. Wzór sprawozdania w ramach działania 4.3
  3. Wzór sprawozdania w ramach działania 4.4
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś