Przejdź do treści głównej

Obowiązek składania rocznych sprawozdań


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-04-19 09:34

Beneficjent Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, zobowiązani są na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, do składania sprawozdań rocznych oraz końcowych.

Beneficjent przekazuje sprawozdania instytucji pośredniczącej w następujących terminach:
a) końcowe – wraz z wnioskiem o płatność końcową,
b) roczne – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej, chyba że w umowie o dofinansowanie, określono inny termin.

W przypadku gdy realizacja operacji rozpoczęła się przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie, beneficjent sporządza pierwsze sprawozdanie za cały dotychczasowy okres realizacji operacji.

Wzory sprawozdań można znaleźć pod adresem: https://rybactwo.slaskie.pl/czytaj/wzory_sprawozdan

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś